Tag: list przewozowy

drogi

List przewozowy

List transportowy to załącznik, w jakim zamieszczone są wszelkie dane na temat transportowanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są przewożone. Nadto na dokumencie tym zamieszczone są takie dane jak adres docelowy, dane nadawcy, niezbędne numery ...