{Jak dzielimy meble?|Jakie są typy mebli?|Jak możemy podzielić meble?|Klasyfikacja mebli

Meble są to przyrządy pożyteczne służące do urządzenia pomieszczeń mieszkalnych oraz ogólnodostępnych. Sporządzane są powszechnie z drzew, produktów metalurgicznych, wyrobów syntetycznych, głazów itp. Inaczej niż w przypadku pewnych składników wyposażenia wnętrz (schodki, boazeria) meble są ruchomościami. Sprzęty można zróżnicować pod kątem ich budowy, dystynkcji, dedykowania, sposobu wykończenia, surowców użytych do konstrukcji czy epoki w której powstały. Najpowszechniejszym podziałem jest wyodrębnianie mebli ze względu na ich rolę użytkową.

Elementy wyposażenia wnętrz do pracy oraz jedzenia posiłków – np. stół; do spisywania oraz magazynowania – kabinet; do leżenia i odpoczynku – na przykład kozetka; do przesiadywania – np. krzesło; do przechowywania różnych rzeczy – np. komoda; uzupełniające i dodatkowe – np. etażerka; wielofunkcyjne – na przykład półkotapczan.

Poza właściwościami praktycznymi elementy wyposażenia wnętrz posiadają również walory dekoracyjne i paradne. Niżej podajemy najbardziej znane rodzaje sprzętów.

Komoda – mebel w kształcie skrzyni powszechnie w postaci czworobocznej skrzyni położonej na stojaku, składający się z zewnętrznego blatu, brzegów, tyłu oraz szuflad umieszczanych od frontu oraz wysuwanych w płaszczyźnie horyzontalnej. Komódki są wykorzystywane do magazynowania różnorodnych przedmiotów , ubrań oraz jako platforma do ekspozycji na ich blacie przeróżnych eksponatów. Pierwsze komody w znanej na teraz formie zaczęły pojawiać się pod koniec XVII stuleciu za władania Ludwika we Francji. Upowszechnienie komódek wyparło nieomalże całkowicie stosowania skrzyń. W Polsce poprzez długi okres sprzęt taki zwano praską.

Szafa – sprzęt o konstrukcji skrzyniowej, jedno ewentualnie modularny przeważnie w postaci równoległościanu opatrzony drzwiczkami lub przesłonami, nieraz wyposażony w skrytki u dołu ewentualnie u sklepienia . W zależności od przeznaczenia szafy w środku wyposażone bywają w półki, stojaki. Szafy produkuje sie jako meble samodzielnie stojące bądź wbudowane w niecki. Ze względu na wykorzystanie powstało wiele odmian szaf gospodarskie, na książki, ubraniowe i tym podobne.

Kredens – element wykosażenia wnętrza skrzyniowy o paru głównych formach z powodu na podejścia konstrukcyjne :
Skrzynka ryglowana deską ewentualnie drzwiczkami umieszczona na nóżkach. Skrzynia otwarta z regałami o paru stopniach. Forma przejściowa – połowicznie zakryta skrzynia i zamykana spodem opatrzonym nadstawą. Mebel zmontowany z dwóch ustawionych na sobie szafeczek z jakich ta u góry jest nie zamknięta bądź przeszkolna , a dół zamknie drzwiczkami. Kredensy służą najczęściej do trzymania naczyń, sprzętów kuchennych, bielizny lub książek. Kredensy pojawiły się w okresie gotyku a najbardziej renesansu, kiedy to zostały jednym z ulubionych mebli.