List przewozowy

List transportowy to załącznik, w jakim zamieszczone są wszelkie dane na temat transportowanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są przewożone. Nadto na dokumencie tym zamieszczone są takie dane jak adres docelowy, dane nadawcy, niezbędne numery zamówienia, sort przewożonego ładunku plus jego liczebność. List przewozowy jest formularzem, na bazie jakiego straż graniczna ma moc pobrać stosowną opłatę transportową, słowem oclić transport. Certyfikat ten bywa używany w transporcie morskim, kontynentalnym oraz powietrznym.

Wszelkie powyżej wyliczone dane zamieszczone są w zwyczajnym, narodowym dokumencie przewozowym. Na tym akcie, lecz globalnym niezbędnych danych jest znacznie więcej i należą do nich: miasto oraz data wystawienia dokumentu, dane adresowe nadającego, odbiorcy dodatkowo przewożącego, miejsce przewozu dodatkowo planowana data doręczenia, wzmianka opisująca rodzaj ładunku, ilość przewożonego mienia, kubatura ładunku i konieczne oświadczenie, iż przewóz jest tożsamy z przepisami Ugody o globalnym transporcie artykułów.

Formularz którym jest list transportowy bynajmniej nie tylko jest niezbędny dla przewoźnika, lecz ponadto strażnikom granicznym i nadawcy. Wszystko dla tego, że zawiera szereg istotnych danych dotyczących przewozu oraz towaru. Przy pomocy dokumentu przewozowego da radę udowodnić zawarcie umowy pomiędzy stronami – nadającym, a przewoźnikiem. Zawdzięczając aktowi obie strony współpracujące ze sobą posiadają asekurację, że paczka zostanie dostarczona na wyliczonych przez nich uprzednio warunkach. Dodatkowo jest to dowód, jaki użyty może zostać w sytuacji ubiegania się o zadośćuczynienie ze względu uszkodzenia paczki oraz pogorszenia jej stanu pierwotnego.

Dodatkowymi kwestiami, jakie mają możliwość zostać zawarte w dokumencie przewozowym są dla przykładu dane o przeładunku podczas przewozu. Ponadto znaleźć mogą się na nim dane na temat kosztów obciążających nadającego przesyłkę.

Zważając, iż akt transportowy występuje w postaci papierowej warto przed przekazaniem paczki wykonać jego odbitkę na okoliczność utracenia ewentualnie malwersacji w trakcie transportu. Najlepiej sprawdzi się w tej sytuacji kserokopia, skan bądź zdjęcie.

Akt transportowy to niezastąpiony formularz, zatem też zawsze musimy o nim pamiętać, jeśli zamierzamy nadać cokolwiek przy pomocy firmy tranzytowej.

autor gościnny: http://www.top-przeprowadzki.jelenia-gora.pl/